آموزش بازی مافیا با سناریو های متفاوت

بازی مافیا یک بازی گروهیه که در بسیاری از شهر های کشورمون در حال توسعه هست.در این صفحه با مقالات آموزشی کلی مافیا آشنا بشید و سناریو و نقش های متفاوت بازی مافیا رو درک کنید.

ارسال درخواست معرفی کافه