شب مافیا در بوشهر کجا برگزار میشود؟

بازی شب مافیا در بوشهر

بازی شب مافیا در بوشهر طرفدار های بسیار زیادی دارد.این بازی در شهر بوشهر مدتی است که محبوب شده ایونت های بسیاری در کافه ها و مکان های دیگر اجرا میشوند.