نقش جادوگر در شب مافیا-کافه خور

نقش جادوگر در مافیا : یک بار در فاز شب و یک بار در فاز نیم روز یا مرحله دوم رای گیری،به یک شخص اشاره میکند و آن شخص به مدت 24 ساعت هیچ توانایی ندارد و بیدار نمیشود.​

این نقش اگر شب خسب از تیم مافیا را انتخاب کند،خود شب خسب از بازی خارج میشود.در تقابل بین این نقش شهروندی و نقش مافیایی شب خسب ، همیشه جادوگر برنده است.

در صورتی که به ناقل از تیم شهروند اشاره کند،ناقل به مدت 24 ساعت دیگر ناقل نیست.

اینستاگرام ما را دنبال کنید.

درباره نقش های شب مافیا بیشتر بدانید…

سوالات متداول در مورد نقش جادوگر

این نقش زمانی که به یک بازیکن اشاره کند آن فرد به مدت 24 ساعت از توانایی خود نمیتواند استفاده کند.

در این صورت خود جادوگر ،جادو میشود.

یک بار در فاز شب و یک بار در فاز دوم رای گیری یا نیم روز،جادوگر میتواند از توانایی خود استفاده کند.

به اشتراک بگذارید

ارسال درخواست معرفی کافه