نقش مافیایی ماتادور در سناریو پدرخوانده

نقش ماتادور در سناریو پدرخوانده

سناریو پدرخوانده از سناریو های فیلم نت است که بازیگران با بازی در این سناریو باعث جذابیت بیشتر این سناریو شدند.یکی از نقش های کلیدی عضو تیم مافیا، نقش ماتادور است. در این مقاله از کافه خور به برسی نقش ماتادور از اعضای مافیا میپردازیم. چگونگی نقش این نقش در سناریو پدرخوانده میتواند هر شب […]