نقش سایلنسر یا ناتاشا در بازی گروهی مافیا

سایلنسر یا ناتاشا یکی از نقش های کلیدی تیم مافیاست.این نقش یکی از نقش های سناریو کلاسیک به حساب می آید.

ساینسر در تیم مافیا هر شب میتواند یکی را انتخاب کند تا آن شخص در فاز روز سایلنت شود.

فرد سایلنت شده در فاز روز نمیتواند حرف بزند.همچنین هیچ گونه اکت و لایک یا دیس لایکی نمیتواند بدهد.اگر هر کدام از این اشتباهات را مرتکب بشود از بازی خارج میشود.

یکی از مهمترین ویژگی های سایلنسر این هست که فرد سایلنت شده نمیتواند در نوبت رای گیری نیز رای دهد.

ناتاشا میتواند برای شهروند نمایی، تیم خود را نیز سایلنت کند.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

سوالات متداول در مورد نقش سایلنسر

بله.ولی تیم مافیا باید دقت داشته باشه که حق رای گیری از شخص سایلنت شده گرفته میشود و ممکن است کار برای مافیا کمی سخت تر شود.

کشیش از نقش های شهروندی هر روز میتواند یک نفر را از سایلنتی در بیاورد.

به اشتراک بگذارید

ارسال درخواست معرفی کافه