نقش ناتو در بازی مافیا-کافه خور

نقش ناتو یک نقش مافیایی از سناریو بازی شهروند و مافیا شبکه سلامت است.نقش ناتو در طول بازی میتواند به یک شهروند نقش دار اشاره کند و نقش آن را حدس بزند.

در صورتی که درست نقش را حدس زد یا به اصطلاح ناتویی کرد،آن شخص تحت هر شرایطی از بازی خارج میشود.

در غیر این صورت هیچ اتفاقی نمی افتد.

نقش ناتو میتواند فقط شهروند های نقش دار را ناتویی کند.

زمانی که تیم مافیا درخواست ناتویی میکنند،توسط راوی اعلام میشود و در آن شب، دکتر و تکاور بیدار نمیشوند.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

ناتو یک نقش مافیاییست.یک بار در طول بازی با مشورت با رئیس مافیا میتوانند تصمیم بگیرند که به جای تیر شب، ناتویی انجام بدهند.

یعنی ناتو باید به یک شهروند نقش دار اشاره کند و نقش آن را حدس بزند.در صورتی که درست حدس زد،آن شخص تحت هر شرایطی از بازی خارج میشود.

هیچ اتفاقی برای هیچکدام از نقش ها نمی افتد و فقط نقش ناتو توانایی خود را از دست میدهد.

هیچ چیز جلوی ناتویی تیم مافیا را نمیگیرد و در شب ناتویی،ناتو بیدار نمیشود.

به اشتراک بگذارید

Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram

ارسال درخواست معرفی کافه